������ ���������� �
������� ������
������� ������

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

 

Nuvo

������������� ����� ����� ��������������� �� �������� ��� � ���������.

��������� � �������

��.������� ��������� �� ������� �������

���� ������ ����� ������

����� ���������� � ����� ������� �������� � �������� � � ���������

������� ��������:
��� ������ NUVO ���������� �� ������������ ����� �nouveau�, ������� � �������� �������� ������. ������� ��������� ������, �� ������ �������������, ������� ���� ������. ������ � ������������ ������� ��� ��� ���������� �������� ������������ ��� ������ . ��������� ������ ���� ������ ����������� ���, ��� � ������� ����� ���� ��������������. ����� ���� ������� �������� �������, ��� ������ ������� ����� ����� �������� ����� ��������� ����������� �� ��������� ������� ���������. � � ������ ���� ����������� ����� ���������, ������� NUVO ���������� � �������� ���������. ���� ������ ���������� ����� 39 ��, ��� 2 ��. � �������� ����� ������������ 4 �������: �������, �����, ����������, ����������, ���� ������ ������� ���������� - � ������������ �������� �������.

������� ����� ��������� ����������� ���������� ��������(3G-��������� ���� FOMA �������� NTT DoCoMo ), ��������� ������ ��� ������������� ����� ��.

������������ ������ ������� �������������� �� ������� ���� ��� ����������, ����� ������� ���������� 2 ����.

����������� ������ ���������: �� ����� ������, ���������� ����������, ����� ������ ���������� �������, ��������� �� ��������� �������, ��������� ������������ � ������.

�������� ����������� NUVO ��� ����� � �������. ��� ������� ����� �������� �������������� ��������. ��� ���� �������������� ����������� NUVO ������ ��������� � �������� ����������� �����.

����� ���������� �������������� 50 ���������� ������������� ������. ��� ��������� WiFi NUVO ����� ��������� ��������������� � ����������, ������ ����� ������ ������ ����� ���������� ���������� � ���������� �� (����� WiFi) �� ��������� ��� �� ��������� ������� ���������

 

��������� ������ �� ���������� � ����������� ������������ ������� ������

���� �� ����� ������ ��� ���������� � ���������, ����������, ������. ����� ������, �� ����� � �������� ������-���� ������ ��������� ������������. �� ����������� ����� � ��� ���������� � ��������.

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.