������ ���������� �
������� ������
������� ������

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

 

���������������� ����������� �������������� �������� �������

������������� ����� ����� ��������������� �� �������� ��� � ���������.

��������� � �������

��.������� ��������� �� ������� �������

���� ������ ����� ������

����� ���������� � ����� ������� �������� � �������� � � ���������

 

������� �������� ��������������� ���������
������������, ���������������������� ����� ������� �� ���� �� ���� � ����������� ������ �� ������ MP3-������ ����� ���� ��������������� �������� ������-�������. ��������� �������� ����������� ������ �� ������ �������������� ���������� (�������� � ������) ��� ��������������� ����������� ����� ��� ����� � ���������� �� ��� ��������������� ������������ �����������������, ����� ���������� ����������� � ����� �������� ��������. ������-������� �� 12 ���� ��� ������, ����� ���� ����� 5-�������� ������� ������� � ��� ������� ��� �������� ������� �����. �� ������ �������� � ��������������� ������ �������� ������� � ����� "��-����" (����������� �����, ��������� �������), ��������� ���������� ������ �� ����� ������, ��� ����������� ���. ���������� �������� ������ �������� ������� ������, � ������������ �������� ������� � �������� ��������, ���������� ����������� ������ �� ������� ������������. ���������� ����� ��������� ������� ������: ��������� ������� ����� ����� �/�; ����� ������� �� ���, � ���� ����� �/�; ��������� � ������������� ����� ������ � ��. ���������� 6 ������� D, ������� ������������ �� 10 ����� ������, ��� ����� ���������� ������ � ���� ����� ������� ����������� ����. ������ ���������� 3 ������� ���. 100 �� � 47 �� � 42 ��, 6,8 ��.

50000 ���.

���� ����� ��� ����� ��������.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��������� ������ �� ���������� � ����������� ������������ ������� ������

���� �� ����� ������ ��� ���������� � ���������, ����������, ������. ����� ������, �� ����� � �������� ������-���� ������ ��������� ������������. �� ����������� ����� � ��� ���������� � ��������.

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.