������ ���������� �
������� ������
������� ������

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

 

ZMP Miuro iPod Speaker

������������� ����� ����� ��������������� �� �������� ��� � ���������.

��������� � �������

��.������� ��������� �� ������� �������

���� ������ ����� ������

����� ���������� � ����� ������� �������� � �������� � � ���������

 

������� �������� ��������������� ���������

Miuro �� �������� ZMP, ����� ����� ������������� ������ � ����������. �� ������������� � ���� ���� � ����� ���������� ������������� ������� (������, ����, ���������, ����������, �������). �� ��� �� ������� �������������, �� ���������� �������, �.�. ������-�� �� ������� �� ������������� �� ����, ���������� ������. �� ������������� ���������� � ������� ����������, ����������� ������������ �������������� �������� � ������. Miuro �������� 4 �������� ������-��������� ��������� � ������ ���������� ������ ������ � ������������ ���. ���� ����� ��������� � 4- �� ��������� IPod. Miuro ����� ����� ���� ������������� ��������� ��� ����������. ������������������ ����� ���������� ������ � ���������. �������� ������ ������ Miuro ����� 21 ����. ������������� iPod`� ���������. ������ 4 �����: �����, ������, ������, �������.

 

������������

4 �������� ��������������� ���������

�������: 80 �� ����� *2, � 25 �� �������������� �������� �������� ���� *2

iPod ������ / 3,5 �� ������ ���� ����. ��������� �������: WAV, MP 3, WMA, AAC, AIFF � LPCM

������������ ���������: 2 ������� ������

�������: ������ ������, ����-������, ������ ���������, ������ ����������, ������ ��������, �������

������������ LAN : IEEE 802.11 b / g

AC ������� (100 V � 50/60 Hz )

�������-������ ������������� �������

����� ����: 3-4 ����

����� �������: 1,5 � 2 ����

������: 35 * 22 ��

���: 5 ��

����������: �������� �������, �������� � ����� ����������, �������

�����: ������, �����, ������, �������.

 

50000 ���.

 

��������� ������ �� ���������� � ����������� ������������ ������� ������

���� �� ����� ������ ��� ���������� � ���������, ����������, ������. ����� ������, �� ����� � �������� ������-���� ������ ��������� ������������. �� ����������� ����� � ��� ���������� � ��������.

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.