������ ���������� �
������� ������
������� ������

 
������� �������
������, ����-������
������ �����������
�������/�������
�������/������� ����� �������
�������/������� �/� �������
�������/������� ������� � ������� �� ���������
�������/������� �/� �������
�������/������� hi-tech ���������
Hi-tech �������� � �������
������ � ������� � ��� ��������
7 ������� ���������� ��������� ���� ������������� (������ ���).
����������� �����!
��� ����� ����������, ������, ����������� �����
...
�������
������-���������� ��������� �����
�������, �����-������ � ���������� ��������
������
�������
�������� �������!
��� �����!
����������
��������, ����������, �������, ����
����, ��������, �������
����������, �����������
����������
�����������
FAQ: �������� ������ ������� ����������� � ���� ������
�������� � �������!
���������: �������� �������������
����� � �������
���������� ���������-���������
������ � ������������� � ��-���������: ��������, ������
 
WWW-�����������
����� �� ������������
�����������
 
����������, �������������, ��������
�������
������������, ������������
�������������
����������� �����������
������ ��� �������������

 

�����-�����
 
����������
������� �������
��������� ��������
 
������� ������ �� ������� � �������������
������� �� �������
����� ��������, ��������������
�������� �������
 
� �����
��� ������
���������� ������
������� �����
���������, ���������, �������
 
 

���������� � ������� �������

���������� � ������� ������� ���������� � ������� ������� ���������� � ������� ������� �� ���������
���������� � ������� �/� ������� ������ ���������� � ������� ������ �������/������� ���� ���-��� ���������

������������� ����� �� ����� ��������������� �� ������������� ������, ��������� � �����������.

��������� � ������� �������

Wow Wee
������� ������; ������, ����������� �����
Wow Wee (Robosapien etc) Sony (AIBO) Silverlit (I-Cybie)   ������
������ �������� ����������
������-�������� ������������ ������      
         
���� �������� ��� ����� ����.���� ������ ����� ���������� ����
05.05.2012 WowWee RS Tri-bot (������) Yooka.ru +7 (495) 517-59-97 4350 ���.

����� �������� ������� �������������� �������� ��������. �� ���� ���� ����� �� ������, ��������, ��� ���������. �� ������, ��� � ���� ����� ���� � �������������� ��������. ����� ���������� ������ �������, ������������ �������, � ���� ������ ���������.
http://yooka.ru/boutique/product/view/115

05.05.2012 WowWee Robosapien RS Media V3 Yooka.ru +7 (495) 517-59-97 17900 ���.

WowWee Robosapien RS Media V3 �������� ������������� ���������� ����, ����������� ��������, ������������ ��������, ������� ����� ���������� ������ ��������. �� ����� ����������������� � ��������-������������. � ������ ���� ������� �����. �� ��������� �����, � ����, ������� ����.
http://yooka.ru/boutique/product/view/118

05.05.2012 WowWee Robosapien 8083 (����������) Yooka.ru +7 (495) 517-59-97 5400 ���.

����� WowWee Robosapien 8083 (����������) ����� ��������� �������: �� ���� ����������, ����� ����� �������� ������ �����, ��������, �������, �� ��� ��������; � ������ 67 �������, ��� �������� � ���� �����, �����, ����� � ����� ����� �������; ����� ����� ������������� � ����� ��������.
http://yooka.ru/boutique/product/view/116

05.05.2012 WowWee Roborover (���������) Yooka.ru +7 (495) 517-59-97 5900 ���.

����������� ������� ��������, ��������� ����������� �������� ����, ������� ���� - � ��� ��� � ���������� � �������������� ���������� - ��� �������� ������ ���������� ����������. WowWee Roborover ��������� ������ ������� �������� � ������ ������������ ���������� ������ � ���������� ������.
http://yooka.ru/boutique/product/view/255

05.05.2012 WowWee Femisapien (����������) Yooka.ru +7 (495) 517-59-97 4400 ���.

���������� ����������� � ���������� ������������ �������������� ������������� �������� ����� � ��������. �� ������� � ��� ��������, � ��� �������, � ������ �������������� ����������� � ����� ������ ������� � ��������.
http://yooka.ru/boutique/product/view/256

31.05.2011 Robosapien V3 RS Media 2009 ������ ������� 8-961-267-9999 11000 ���.

��������������� �����. �������� ����� ����� � ���������. �������� ���������. �����, ��� �������.

26.10.2010 Robosapien V2 2006 ��, �������� ������ 8 926 282-68-08
[email protected]
  6000 ���.
����� �/�, ������� ����� 3 ���, ������ ����� �� �����. ������ �������������� � ���������, �� �� ���������.
20.10.2010 Robosapien V2 ������� +7-921-779-79-98
[email protected]
������ ������ Robosapien V2
���� �.�.
������� ������� ���������. �� ���� ����� �������.
�������� ��� �����. �������� ������� ��� ������!
�������!
24.06.2010 Roboraptor 2009 ������ 8-903-111-13-13 3000 ���.

Roboraptor � �������� ����� ��� ����� � ��������. ���������������� �������� �������� �������� ���������� �������, �������� �������� ������ � ����� ���� �������. ������� ������� �������� ��������� ������������� �� ������� � ��������� �� ����������, �������������� ��������� ������ ���������. ��������� ��������.

17.06.2010 Robosapien V2 2009 ������� 8-903-109-96-33 4900 ���.

������ ��������.

17.06.2010 ROBOSAPIEN V2 8091 2010 ������ ����� [email protected] ���� 5000 ���.

�����. ������� 15 �����. ���������� �������������: �� ���������� �������. ��� ��������� ��������.

10.04.2010 Robosapien V3 RS Media 2009 ������ ����� 8-906-7710793 10000 ���.

� �������� ���������, ������ �������� (����, ������ ��� ��, ����������) �� ������ �� ���������! + ���� ����� �� 1 ��.

09.04.2010 Robosapien v2 2009 ������ ��������� 8-926-566-77-66 6000 ���.

Robosapien v 2, � �������� ���������, ��������� �������, �� ��������(��� 2 ������) �� ����� �����������, ������, ������������-� ������ ������������.����� �� ����������� ������, �� ��������.������� ������� � �������.

11.12.2009 Robosapien RS Media v3 2008 ������ ������� 8-919-7779046 11000 ���.

� ������� ���������.

07.12.2009 Roboreptile �� WOWWEE   ������ ����� [email protected]   2450 ���.

����� � �������� ���������. �������� Roboreptile �� �������� WowWee ������ �� ���������� �����. ������ ������� ����� 60 ����������� . �������� �����. ,

29.08.2009 ROBOQUAD 2008 ������ ������ 8-926-3981687 ���� 2000 ���.

��� ��������, �� ��������� ����, ������������� ��� 10, ��������� ��������. ������, 3 ��. �� ������.

19.08.2009 Robosapien RS Media v3 2008 ������ �������� 8-903-264-03-88 ���� 10000 ���.

Robosapien RS Media ������������� ����-�����-�������, ����� ����������� ���������� � ����������� ����� USB-����. ��������� �����, ������������� ������ ������.

19.07.2009 Robosapien RS Media v3 2008 ������ ��������� 8(916)869-23-54 ���� 7000 ���.

�����, �������� ���� ���.

26.06.2009 ROBOQUAD 2008 ������ ���� mssstringer@ yandex.ru ���� 2800 ���.

�������������� ����� �� ���������� ��������. ��� ���������������� ����������� � ���, ��� �� ������ ������ ��� �������, ��������� ��� ������ ��������.

21.05.2009 Roboraptor 2007 ������ ����� 8-926-469-00-99 3500 ���.

������ ����������� ����� 77 ��. �� ������� ����� ��������, �������� ��������� ������� (�� ������, �����, ���������� � �� ���), ����� ������������� ��������� (�� ������), �����-��������� (� ������). ������� �������� ��������� ��������� �������� �����������, ������������� ��������� � ������������� �� �������. Roboraptor � ��� �������-��������, ������� ��� ���� ��� ����� ��������� � �������������� ���������.
����� ����������� � ������������� ������ ��.
����� ��������� ��������� (�� ��������� � ������� ��� Robosapien) - � ����� ������� ��������� ������ ��� ���������� ������������ ������, � ������ � ��� ���������� ���������� �������. � �� ������� ����� ��������� ���������� ������ � ������ ������, �������� ����� �������� ��� ��������� ����������. ���������� ������ ��������� ������ � �������, ������, �������� ������. �� ������ ��������� ����������� �������! � ������� ������ �������������, ������� � ������. ��������, ���� ������������ � ������� �� ������ �������, ����� ����� � ������� ����������, �� �� ���������� � �������� ������ � ����� ����. ������ �� ��� ���� ����������� ������ � ����� �����: ���� ���� ������ � ���� �����-������ ����, �������� ������, �� ����� �������� ����� ���� ��� �����, ������� �� ��������.
������� Roboraptor �������������� � ������� 3-� �������� ���� ��� (���������) � 6-�� �������� ���� �� (��������). ,

02.05.2009 Robosapien V3 RS Media 2008 ������ ������ �������� ���������� 8-903-264-03-88 8000 ���.

�������� � MP3 Player, LCD Screen, SD Memory Card Slot, USB Connection, Movie Capture, Photo Capture, Personality Editor, JAVA Games, � �������� ��������� .

14.04.2009 Roboboa 2008 �����-��������� ������ [email protected]

Roboboa - ���������� � ������� ��������� WowWee Robotics ��� ������������ ����� �������. ��� ����� ��� � ��������� ����������� �������� ��������, ��� �� ���������� ���������� � ������� ������ �����, ������, ����� � ���������, �� ������� ���� ��� �� ����. � Roboboa ������������ ����� ������������� ������� ���: ���������, ���������� �����, � �� ��������� ��� � ������ ������� ��� ��� �� �����! RoboBoa ����������� � ���� ������� ����� ��������� ������� - ����� 41 �������. ���������� �������������� ������������.

20.01.2009 Robosapien V2 2008 ������ ����� 89164181237 8000 ���.

�������� ���������. � �������� ������ � ���������� ������� WoW-Wee Robosapien V2 � ���������� ������ ����� ��������� ���������� ������������, ��� ����� � �����. �������� �������� � �������� ��������. ����� V2 �� ����� ��������� ������ ��������, ������ � �������, ����� ��������, ������ (������), ����������� ���� ��� �������, ������� �������, ������������� � ������������, ���������� �����. �������� ������� ��� ��������, � ��� ����� �. ��� �� �����������. +8
8 000, �������� ����.

27.12.08 Roboreptile �� WowWee ������ ����� 8-915-341-37-42 1800 ���.

��������� ���������, � ��������� 2 ������.

24.12.08 Robopet dog WowWee ������ ����� 8-915-341-37-42 1300 ���.

�����-������ WowWee , �/�. � ����� ������� ���������.

15.10.08 Roboboa 2007 �����-��������� Ҹ�� 89062463408 Artcrugerbox @ bk . ru 2800 ���.

����� ����, ��� ����� ��� �����. http://www.roboboa.ru/ .

12.09.08 Robosapien V3 RS Media 2007 ������ ������ 89037276365 ���� 13000 �.

��� �������� ������������������� �����, ������� ������ �� ����� ������ "Robosapien V2" . ����� ������ �������� ������ �������������� ������������ � ���������� � ��������� ���������� �������, ���������� �� ���������� ������. ������ ������ ����� ���������� � �� � � ������� ����������� ��������� ��������������� ��� (������������ ��������, ��������� ����� ��������). Robosapien RS Media �������� !

28.08.08 Robosapien V2 ������ ������ 792-8452 ���� 8000 �.

����� ���������� �� ���� ����������� ����� � ����� ����������� ����/��������/�������.

11.07.08 Wow Wee Robosapien 8081 �������� ������ ������ [email protected] 8(962) 961-85-71 2500 �.

����c��� �������

09.06.08 Roboboa 2008 ���� +79062463408 4700 �.

��������� �������������, ������������ ��������, ����������������, �������� ���������� �����, �������� ���������� ��� �����, ���������, ��������� ��������, ������ �����, ������������ ����������������.

04.06.08 Robosapien V2 2007 ������ ���� 8-926-548-23-40 ���� 8000 �.

�� ������� ������ ��������, ������� ������������ ������� ������, ������� ���, ������� ��� � �������� ������ �������. ��� ��������� ��� ����������� �� ������ ���������� ��� ����. ������� ������ Robosapien V2 ��������� ��� ������� �� ���������� � ������������ �����������. �� ������������� � ������, ��������� ���� Robosapien V2 ����� ������ ��� �� ����� ���� � �������� ��� ��������. Robosapien V2 ����� ����� ����������, ������ ��� ������ �� ���� ��������� ������, �� ����� ����� � ���� �������, ������� ��� ����. �� ������ ������� ������ ������������� � ����. ������ � �������� - �������� ������� ���� �� ����.

19.05.08 Wow Wee Robosapien 8081 ������ ������ [email protected]
8(962) 961-85-71
���� 2500 �.

������� Wow Wee Robosapien 8081 ��������. ����c��� �������.

12.05.08 Robosapien V3 RS Media 2008 ������ ������� 89031261856 ���� 14500 �.

����� � ��������� ���������, ������ ��� ��������. ��������� ����� 2 ����. ������, ������ ��� �� ������� �����. �������� ����.

08.05.08 Robosapien V2 ������ �������� 89099133963 4500 �.

����� ������������������� ������ ������ Robosapien 8091 V2. ������ ������ 58 ����������� .������� ������� � �������� �� �����. ����� ������ ���������, ������� �������� ����������� ��������,Robosapien V2 ����� ��������, ��������, ��� � �������� 6,1��. ,

04.05.08 Roboraptor 2007 ������ ��������� 8-915-473-32-40
[email protected]
2000 �.
Roboraptor - �������-����� ��� ����� � ��������. ���� ���������� �������� �������� ���������� �������, �������� �������� ������ � ����� ���� �������. ����� ��������� ������������� �� ������� � ��������� �� ����������, �������������� ��������� ������ ���������.
04.04.08 Robosapien V2 2007 ������ ������ 8905-5407411,
[email protected]
���� 5000 �.

�����, ��� ��������. �������� ���� ���, ��������� �����. ������� �������� ������� �������� ��� ����. ����������� ������������� ����� ���������� �� �����. ����� �������������. ���� �����������.

03.03.08
Wowwee roboquad
2008 �����-��������� ��������� [email protected]
Icq 21293671
���� 6500 �.

������ ��������� ������ Wowwee roboquad , ����� , �� ��� ������� , ��� � ��������� . ������ � ����������

21.01.08 Robosapien V2
2007
������
�����
8 909 665 6009 [email protected]
5500 �.

���������� ������� (�� ��������), �� � ��� �� ��� (���� �������� ���� ����, ������� ������). �������� �������� ����� � ������� ������ � �������. ��������� ���� (���� �������).

 
Robosapien V2
2006
�����-���������
+7(921)9660395
5000 �.

������� ����� Robosapien V2 ��������� �������. ���������� �����������, ����������� � ����� ���������. �������� ���������� �����������������.

 
Robosapien V2
2007
������
������� ����������
6500 �.

������ � ������� ���� �� ����� ���. ������� ��������� ��� ����� �������� ��������, � ����� �� 8 ���, �� ������.

 
Robosapien V2
2005
�����
$317

�����-������� ��������������� � ������������� �����������

 
�����������
2005
������
2000 �.

���������� �� ��� � ����� ������... ��, ������, ���������� - �������, ������ � ������ ����� ������ ����������, ����� ������� ���������, ������ ����...
�������� �� �����������. ����� ������� �������, ������� ���� ����-������, ��� ���������.

 
����������
2005
������
5000 �.

Roboraptor � ����������� �������, ������� �� ���������.
������ ����������� ����� 60 ��. �� ������� ����� ��������, �������� ��������� ������� (�� ������, �����, ���������� � �� ���), ����� ������������� ��������� (�� ������), �����-��������� (� ������). ������� �������� ��������� ��������� �������� �����������, ������������� ��������� � ������������� �� �������. Roboraptor � ��� �������-��������, ������� ��� ���� ��� ����� ��������� � �������������� ���������.
����� ����������� � ������������� ������ ��.

 
Robosapien V2
2006
������
yoffi
8-926-2296192
6000 �.

������ �/�
����� � ��������� ���������. ������ � ������ 2.5 ������ �����. ������� ����� ���� 4. � ��������� ������������ �������� ��������� �� �������, �� ��� ��������� � ������ ���������. ���������, �.�. � �������� ������� �� �� ���������, � ��� ��� �� ���� �����������.

 
ROBORAPTOR
2005
������
�������
8-916-143712
[email protected]

� ����� ���������������� �������-����� �� ����� Robosapien. �����-�������� ����������� ��������� (���� ��������� ������� ����), ����������� � ������ �������������� ����������, ������ ����� � ��������. ������ ���������� �������� 85��!

 
Robosapien 8083
������
������
5423541

������� ����� ����������. Robosapien 8083 ���������� ������� ����� �����. ����� ����������� � ������, ���������������, ��������� ������� ��������, ������ ����-��, �������, ����� ���������� � ������������ �������, ������� ���� ���������������. �������� �� ������ ����������.

 

����� ������� ������
��������� ������ � �������� �� [email protected]. � ������� ����� ���������� ����� ��������� �� �����.

����� ���������� ���������� � ������� ������
��������� ������ � �������� �� [email protected]. � ������� ����� ���������� ����� ��������� �� ����� � ����� ������� "���������� � ������� �������".

 

 

 

������� �������:

������� ������
 
������ ������
 
�������� �������
 
������
 
�����������
 
����
 
������ Wall-e


����� AIBO ERS � ������� ���������. ��������� ��� ��������.

roboter.ru �����������

�����-���� ������!


�� �������, ����� ������ � ���� �����...
������ �����


����� ���������� � ����, ������ ����...
������ �����

������� � ���-�� �������� �� ��������-�������...
������ �����

 
 
   

� 2006 ROBOTER.RU, ��� ����� ��������. ���������� ����� �������� �������� ����������
�����. ��� ����������� � ���������� ���������� ������� ����� �� ������ ��������
���������� ��������� �������� ������ http://roboter.ru. ���������, ������, ����������, �������: Androids.